Opdrachtgever

AMSTA

In 2012 startte Van Goede Huizen een pilot gespreksbegeleiding in verpleeghuis De Poort van AMSTA. AMSTA hecht veel waarde aan goede communicatie, prettig contact en waar mogelijk geoliede samenwerking tussen familie van haar bewoners en het personeel. Dit is in het belang van de bewoner, van de familie en van de medewerkers. Als de familie een goed gevoel heeft over de zorg en haar familielid met een gerust hart aan het verpleeghuis toevertrouwt, dan straalt die rust af op de bewoner. Goede communicatie en samenwerking tussen personeel en familie  versterkt het onderlinge vertrouwen en maakt de taak van de medewerkers lichter. 

In 2013 werd de pilot afgerond. De resultaten van gespreksbegeleiding waren zeer positief, maar er werd weinig gebruik van gemaakt. Familie deed vaker een beroep op de gespreksbegeleiders van Van Goede Huizen dan medewerkers. Vervolgens heeft Van Goede Huizen activiteiten ontwikkeld in andere locatie van Amsta.

In kleinschalige woonvoorzieningen De Keizer en het Mozaïekhofje voerden we individuele gesprekken met alle medewerkers over hun ervaringen in de samenwerking met familie:

  • wat ervaren zij als hun opdracht bij het samenwerken met familie?
  • wat verstaan zij zelf onder goede samenwerking en wat is daaraan hun eigen bijdrage?
  • wat vinden zij voor verbetering vatbaar en welke oplossingsrichtingen zijn zij?.

In het Mozaïekhofje boden we bovendien trainingen communicatie en bejegening.

Voor de teamleiders en zorgcoördinatoren van alle kleinschalige woonvoorzieningen organiseerden we een beleidsmiddag. Daarin stonden visieontwikkeling en planvorming centraal, natuurlijk weer rond het thema samenwerking met familie. Bij die gelegenheid werd ook het interactieve toneelstuk Het hemd is nader dan de rok vertoond en besproken.

Voor de familie van mensen die recent naar een kleinschalige woonvoorziening van Amsta zijn verhuisd, organiseert en begeleidt Van goede Huizen in 2014 vier avonden met een tweeledige doelstelling:

1. verwerking van de emoties waarmee verhuizing naar een zorginstelling voor alle betrokkenen leidt;

2. bezinning op de nieuwe postie en rol in de zorginstelling waarin het familielid inmiddels verblijft.