Wie zijn wij?

Van links naar rechts: Heleen Gans, Onk Maas en Ineke Smit

Ervaring

De gespreksbegeleiders van Van Goede Huizen zijn coach/procesbegeleider en trainer/docent en hebben veel ervaring met het begeleiden van gesprekken. Zij kennen de verpleeghuiszorg ook als familielid van verpleeghuisbewoners. Ze hebben zelf ervaren hoe dun het koord is waarop je als familielid in je relaties met het verpleeghuis balanceert: sommige medewerkers ervaren familie als 'betrokken', andere als 'lastig' .

Samenwerking

Van Goede Huizen is zich ervan bewust dat communicatie en samenwerking met familie voor de medewerkers ook niet altijd makkelijk is: soms is er nauwelijks contact, soms kun je in de ogen van familie niets (meer ) goed doen.
Hoe je er ook naar kijkt: er valt wat te verbeteren in de relatie tussen familie en personeel en daar hebben alle partijen, zeker ook de bewoners zelf, veel bij te winnen! Als familieleden tevreden zijn, doet dat de bewoners goed. En tevreden bewoners en familie maken het werk van medewerkers lichter en leuker. 

Van Goede Huizen wil een steentje bijdragen aan goede zorg.Van Goede Huizen doet dat door proces- en gespreksbegeleiding, training en coaching. Steeds is daarbij verbetering van contact en samenwerking tussen medewerkers en familie van verpleeghuisbewoners de invalshoek.